Apríl 2017

Naše prezentácie a diskusie

Markušovce, Žiar nad Hronom, 11. a 20.4.2017 – V apríli sme dostali dve mimoriadne ponuky na prezentáciu našej práce spojenú s diskusiou. Najskôr to bolo v Základnej škole v Markušovciach 11.apríla, kde prišla asi stovka žiakov vo veku 14.-16 rokov spolu s učiteľmi a potom Súkromná pedagogická a sociálna akadémia v Žiari nad Hronom 19. apríla, kde diskutovalo asi 30 žiakov vo veku 17.- 18 rokov.
Radi prijímame tieto pozvania, ktoré sú zároveň uznaním kvality našej práce. Radi sa podelíme so svojimi skúsenosťami, zážitkami a názormi, ktoré sú originálne a pochádzajú prevažne z rómskych osád na Spiši, kde je v rámci Slovenska najväčšia koncentrácia Rómov.
Zámerom nášho pôsobenia naďalej ostáva zlepšovanie vzťahov medzi Rómami a nerómami v SR.

fotogaléria
_______________________________________________________________________________

 

Medzinárodný deň Rómov

Spišská Nová Ves, 8.4.2017 – Dostali sme pozvanie na spoločensko-kultúrne podujatie, ktoré organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v amfiteátri v Spišskej Novej Vsi. Vystúpili na ňom tanečníčky z Levočských Lúk, speváčky z Hájika a Podskaly a tanečníci a tanečníčky z Hájika. Vystúpenia prezentovali prácu Agentiek rovnosti a detských rozvojových súborov Čhonoro a Khamoro.

fotogaléria