Máj 2017

Zaujímavá turistika

Važec , 25.5.2017 - Zaujímavú turistickú akciu pripravilo SPOLU – Slovensko pre rómske ženy a dievčatá, ktoré ešte nikdy neboli v jaskyni. Najbližšie ku spišským mestám je Važecká jaskyňa, ktorú sme navštívili koncom mája.
Bol to nevšedný zážitok, ale aj súčasť poznávania krajiny, v ktorej Rómovia žijú, budovania vzťahu k prírode a ku svetu.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

Beseda o násilí

Levočské Lúky, 19.5.2017 - Vytvorili sme spoluprácu s OZ Progresfem z Popradu, ktoré sa zaoberá násilím páchaným na ženách. Tri členky tohto združenia prišli na pozvanie OZ SPOLU – Slovensko na besedu so ženami na Levočské Lúky. Prišli tu aj Rómky z Hájika pri Spišskej Novej Vsi. Na besede Progresfem prezentoval svoju činnosť, jej princípy a odpovedal na otázky prítomných žien.

fotogaléria
_______________________________________________________________________________

Deň matiek

Dlhé Stráže, Levočské Lúky, Podskala a Hájik, 13. a 14.5.2017 – Tento rok sme vymysleli ku Dňu matiek nezvyčajnú akciu. Našli sme najstaršie rómske ženy vo štyroch osadách Spiša a pripravili sme pre ne krátky program spojený s gratuláciou.

fotogaléria

_______________________________________________________________________________

SozialMarie 2017

Viedeň, 1.5.2017 – V konferenčnej sále rakúskej televízie ORF sa 1. mája udeľovali ceny za sociálne inovatívne projekty s názvom SozialMarie 2017. Medzinárodná porota vybrala na ocenenie zo 190 prihlásených projektov 15. Jednu z cien získal aj projekt Agentky rovnosti, ktorý bol ocenený ako jediný projekt zo SR.
Najviac cien získali projekty z Rakúska, potom z Česka a z Maďarska.
Ide o prestížnu súťaž v sociálnych inováciách, ktorú organizuje medzinárodná porota už po 13.-krát. Počas slávnostného večera, ako aj po ňom, boli myšlienky a skúsenosti projektu Agentky rovnosti viackrát prezentované v médiách, napríklad v Slovenskej televízii alebo v Slovenskom rozhlase. Nad projektom následne na celý rok 2017 prevzala patronát bývalá predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, ktorá ponúkla konzultačnú pomoc a osobnú záštitu.

fotogaléria